Usługi

Sprawy administracyjno-mieszkaniowe

Spółdzielnie, wspólnoty

Codziennością w życiu wielu ludzi stają się sprawy mieszkaniowe i związane z nimi różnorakie sytuacje dot. m.in. korespondencji ze spółdzielniami mieszkaniowymi, administracjami budynków mieszkalnych lub wspólnotami mieszkaniowymi. Pomożemy seniorom załatwiać wszelkie sprawy lokatorskie i własnościowe związane z miejscem zamieszkania.