Usługi

Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyjne

Ośrodki pomocy społecznej

Brak pełne samodzielności, czy trudna sytuacja materialna, powodują konieczność korzystania ze świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, uzyskania dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, czy wreszcie załatwieniu pobytu w komercyjnej placówce opiekuńczej bądź w Domu Pomocy Społecznej. Pomożemy przebrnąć przez wszystkie procedury.