Usługi

Porady prawne

Nadzór nad korespondencją, interpretacja i formułowanie pism

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

Sprawy administracyjno-mieszkaniowe

Spółdzielnie, wspólnoty

Ochrona zdrowia

Rehabilitacja, pobyty sanatoryjne, błędy lekarskie, NFZ

Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyjne

Ośrodki pomocy społecznej

Rozporządzenia na wypadek śmierci

Testamenty, zapisy, polecenia